Klasse 4a

4a Frau Fuchs 2016

Klasse 3a mit ihrer Klassenlehrerin Frau Fuchs (2015)

3a Fuchs

Klasse 2a mit ihrer Klassenlehrerin Frau Boer (2014)

2a Boer (2014)

Klasse 1a mit ihrer Klassenlehrerin Frau Boer (2013)

1a (2013)

1a (2013)